Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, Spoorstraat 2, Didam

DeMontferlandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, Spoorstraat 2, Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

InleidingMiddels dit verkeersbesluit wordt een algemene gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd op de Spoorstraat in Didam ter hoogte van huisnummer 2.OverwegingenOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeersweg is het college van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluiten op gemeentelijke wegen. MaatregelHet realiseren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op één van de openbare parkeerplaatsen voor de winkel aan de Spoorstraat 2 in Didam. De gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd op één van de bestaande parkeervakken langs de Spoorstraat. DoelstellingMet het verkeersbesluit wordt beoogd:• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.• Het beschermen van weggebruikers en passagiers.• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.MotiveringHet verkeersbesluit wordt genomen gelet op het volgende:•Voor mindervalide bezoekers van de winkel aan de Spoorstraat 2 in Didam is behoefte aan een gehandicaptenparkeerplaats op korte loopafstand. •Het parkeervak waarop de gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd ligt op korte afstand van de winkel.•De algemenen gehandicaptenparkeerplaats wordt voorzien van verkeersteken ‘E6’ (gehandicaptenparkeerplaats).•Het parkeervak waarop de gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd is voorzien van een vakindeling. •De verkeersveiligheid komt niet in het geding door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats. •Deze maatregel is in overleg met de eigenaar van de winkel tot stand gekomen. •De weg waarop de gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd is in beheer van de gemeente Montferland.BelangenafwegingDe gemeente Montferland heeft het belang van de mindervalide weggebruikers laten prevaleren boven het algemeen belang en boven de vrijheid van het verkeer.GehoordConform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.BesluitHet college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:Het toekennen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op één van de openbare parkeerplaatsen voor de winkel aan de Spoorstraat 2 in Didam, middels:• 1. Het plaatsen van verkeersteken ‘E06’ (gehandicaptenparkeerplaats) inclusief de markering van het parkeervak.De locatie van de gehandicaptenparkeerplaats staat weergegeven op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd. MededelingenBezwaar- of beroepsclausuleOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam.Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:• a. Naam en adres van de indiener;• b. De dagtekening;• c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;• d. De gronden van het bezwaar.Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deMontferlandgids.nl op 17-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Montferland, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deMontferlandgids.nl
Redactie deMontferlandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Montferland
  2. gmb-2024-203721

Gerelateerde berichten